Economische en maatschappelijke waarde van sport

Economische en maatschappelijke waarde van sport

De sportmarkt ontwikkelt zich van een sector met veel vrijwilligers naar een professionele sportindustrie met grote maatschappelijke belangstelling en toenemende geldstromen. Maar hoe zien deze geldstromen eruit? Hoe ontwikkelt de Nederlandse sporteconomie en wat is de maatschappelijke waarde van sport en bewegen?

Deze 1daagse cursus is bedoeld voor professionals die veel te maken hebben met publieke financiering van sport. We maken gebruik van de laatste sporteconomische kennis, behandelen enkele best-practises en laten je zien hoe je de maatschappelijke en economische waarde in je eigen werksituatie beter kunt benutten. Hierdoor ontstaan inzichten en werkwijzen om efficiënter en effectiever (publieke) middelen aan te wenden of grotere maatschappelijk rendementen te realiseren met sport en bewegen.

In de ochtend zullen we de Nederlandse sporteconomie onder de loep nemen. De Nederlandse sport is in een financiële stroomversnelling geraakt. Enerzijds is er nog nooit zoveel geld omgegaan in deze jonge sector maar tegelijkertijd staan bestaande sportbudgetten onder druk.

Algemene informatie
Type
Eendaagse opleiding
Datum
5 oktober 2017
Locatie
Slot Zeist
Tijd
09:30 ontvangst – incl. lunch en netwerkmogelijkheden – tot 17:00
Kosten
€395,-
Trainer
Jelle Schoemaker

We behandelen trends en ontwikkelingen van de afgelopen jaren en vergelijken de sportmarkt met het buitenland. Van daaruit zullen we in de middag de economische en maatschappelijke effecten van sportprojecten bespreken aan de hand van enkele voorbeelden.

Veelal staan we stil bij de kennis en inzichten die zijn opgedaan rondom de evaluaties van sportevenementen en onderzoek rondom verenigingscontributies. Aan het eind van de dag heb je een integraal beeld van de waarde van sport en bewegen en weet je op welke manier je deze waarde verder kunt vergroten.

Inschrijven

* Let op: er zijn nog maar 9 plaatsen (van 18 in totaal) beschikbaar.

De cursus Economische Waarde van Sport is heel relevant voor de meeste mensen die in de sport werken. De uitgaven die in de sport gestoken worden, moeten meer dan ooit verantwoord worden. Zowel private als publieke middelen. Interessant om te horen wat richtlijnen zijn voor het meten van de economische impact van sportevenementen. Hopelijk worden er meer en meer richtlijnen ontwikkeld om ook de sociale waarden van sport in kaart te brengen. Relevant voor veel betaald voetbal organisaties, die erg onder druk staan.
Aukje GeubbelsKNVB Expertise
De cursus Economische Waarde van Sport heeft mij in korte tijd veel inzicht gegeven in de Nederlandse sporteconomie en wat de economisch/maatschappelijke waarde kan zijn. Heel waardevol voor mijn werk bij Kenniscentrum Sport!
Minke van der KooiAdviseur trainee Kenniscentrum Sport
In slechts een paar uur worden de highlights van de sporteconomie behandeld. Via bestedingen, naar impact en maatschappelijke waarde wist hij ons te boeien, enthousiast te krijgen en te prikkelen. Voor mij een nuttige opfrisser en een erg leuke manier van kennis delen!
Karin van der MaatOnderzoeker Mulier Instituut